Instrukcja korzystania z BIP PDF Drukuj

BIP - oznacza Biuletyn Informacji Publicznej, utworzony na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 1198., Nr 153, poz. 1271, z 2004r, Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 10, poz. 68).

Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej składa się z kilku elementów:

WYSZUKIWARKA - umieszczona jest w lewej, górnej części strony.

MENU NAWIGACJI - (poniżej Menu górnego) zawierające logo Biuletynu Informacji Publicznej oraz nazwę podmiotu dysponującego tą stroną.

MENU PRZEDMIOTOWE - jest to menu główne, które znajduję się w lewym panelu ekranu i zawiera linki mające na celu uzyskiwanie udostępnionych informacji zawartych w Biuletynie Informacji Publicznej.

WŁAŚCIWA TREŚĆ STRONY zamieszczonej w środkowej części dokumentu. W tym miejscu będą pokazywać się dane podmiotów, artykuły, formularze rejestracji, logowania itp.

Strony BIP są wyposażone w mechanizm dziennika zmian, w którym odnotowywane są zmiany w treści informacji publicznych udostępnianych w BIP oraz próby dokonywania takich zmian przez osoby nieuprawnione. Dzienniki dla tych stron są prowadzone w sposób automatyczny.

Nad każdym artykułem po prawej stronie umieszczona jest ikonka umożliwiająca wydrukowanie artykułu, oraz ikonka umożliwiająca otwarcie tekstu w formacie pdf.

 

Wytworzył: Marcin Jurkiewicz
Data informacji: 2013-03-17 14:11:26
Opublikował: Marcin Jurkiewicz
Data publikacji: 2013-03-17 16:15:44
Odsłon: 1160
Dziennik zmian